MK | EN | SQ

skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје

ПОЧНА ОБУКАТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЖАРНИКАРИ ВО СУГС„МАРИЈА КИРИ- СКЛОДОВСКА“

Градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски, денеска /23 јануари 2017 година (понеделник)/, присуствуваше на првиот час од обуката за образовниот профил - професионален пожарникар во СУГС „Марија Кири - Склодовска“.

- Од Министерството за образование и наука, ова училиште доби верификација за реализација на наставниот план и наставните програми во специјалистичкото образование, односно петто ниво на стручна квалификација за образовниот профил - професионален пожарникар од хемиско - технолошката струка. Се надевам дека сите Вие коишто успешно ги поминавте психофизичките тестови успешно ќе ја завршите и  оваа обука и ќе станете професионални пожарникари коишто ќе ги штитат човечките животи и материјалните добра на граѓаните. Ви пожелувам успешно да ја завршите обуката и се надевам дека ќе бидете успешни во работата како и претходните кандидати коишто поминаа ваква обука - им порача Градоначалникот Трајановски на младите пожарникари коишто ќе ја следат обуката.

Обуката за образовниот профил - професионален пожарникар согласно со склучениот Договор со Град Скопје ќе ја следат 30 кандидати вработени во Бригадата за противпожарна заштита на Град Скопје. Образовниот процес ќе се состои од 4 (четири) подрачја и тоа: општо - образовно подрачје, стручно - теоретско подрачје, посебно - стручно подрачје и подрачје специјалистичка практика.

Воспитно - образовниот процес ќе се одвива во посебна, специјализирана училница којашто е опремена со сите потребни наставни средства, помагала и нагледни средства (учебници, топографски карти и друго) коишто ќе се користат во текот на наставата.

Градоначалникот Трајановски истакна дека наставата ќе опфати 720 наставни часови, во период од минимум 3 (три) месеци. Кандидатите коишто посетуваат настава по завршувањето ќе полагаат завршен испит и ќе добијат Диплома за положен завршен испит во специјалистичкото образование. Исто така, изрази уверување дека овие млади пожарникари ќе бидат достојна замена за постарите  колеги.

Градоначалникот Трајановски го најави и отворањето на два нови пункта на Бригадата за противпожарна заштита на Град Скопје во Цементарница и во Шуто Оризари.

Звонко Томески, командант на Бригадата за противпожарна заштита на Град Скопје истакна дека со нетрпение ги очекуваат новите колеги затоа што просечната старост на бригадата е 45 години.

Наставата ќе ја изведуваат наставници од училиштето, надворешни соработници (предавачи и лица од Бригадата за противпожарна заштита на Град Скопје) коишто се избрани по пат на јавен оглас и спроведена постапка.

За спроведување на оваа обука од Буџетот на Градот Скопје се издвоени 1.000.000,00 денари.

Назад   

Креиран од UserAA на 23.01.2017
ИНСТИТУЦИИ

 

  

НАЈАВИ
31.08.2018 ИСЦРПЕНИ СРЕДСТВАТА ЗА СУБВЕНЦИИ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ
ПРОЦЕДУРИ И УСЛУГИ ЗА ЛОКАЛНИ ДАНОЦИ .

Facebook       Twitter        Youtube Channel

 


Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 11325350