MK | EN | SQ

skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ОПШТИНИ И ПОТРОШУВАЧИ
ПОКАНА ЗА МЕЃУНАРОДЕН ФОРУМ
 

Официјален партнер на Одржлива Енергија Европа на Европската Комисија 

Паралелно ќе се одвива и изложба на производи за ефикасно искористување на обновливи извори на енергија. 

Машински факултет- Скопје, Голем амфитеатар /30.10.2007 год./ 

ПРОГРАМА 


Под покровителство на

- г-дин Трифун Костовски, градоначалник на град Скопје

- Министерство за економија

- Министерство за животна средина и просторно планирање-

- Делегација на Европската Комисија во Р. Македонија

- Агенција за енергетика на РМ

- Проект за основно образование на УСАИД

- Машински факултет - Скопје

- Факултет за електротехника и информациски технологии  

  Скопје

- ЗЕЛС

Претседателство:      

Академик д-р Глигор Каневче, Претседател , Технички факултет - Битола

Јасминка Капац, дип. маш. инж, МАЦЕФ

Проф. Д-р Марјан Бојаџиев, Универзитет Американ Колеџ

Проф. Д-р Константин Димитров, Машински Факултет 

Организационен одбор:

М-р Македонка Димитрова – Андонова, Претседател

Горан Капац, МАЦЕФ

Игор Петрушевски, МАЦЕФ 

09:30    Регистрација на учесници

10:00    Отвoрање на Форумот

г. Атанас Србовски, директор, Агенција за енергетика на РМ

г. Милан Ќосевски, декан, Машински факултет

г. Благоја Чоревски, претседател на Совет на Град Скопје                                             

I ДЕЛ - Презентации

10:15    Сончева енергија – Состојба и перспективи

во светот и Македонија - Проф. д-р Славе Арменски, Машински факултет Скопје 

10:30    Енергетски потенцијал на ветрот во Република Македонија, можности и      перспективи

Проф.д-р Владимир Димчев, проф. Д-р Влатко Стоилков, проф. Д-р Крсте Најденкоски, Факултет за електротехника и информациски технологии Скопје 

10:45    Renewable energy resources – BIOGAS Company General            Elektric Jenbacher - Teki Suajibi, Austria 

11:00    Напредни технологии за користење сончева енергија, Александар Прокопенко, КВАЗАР, Украина 

11:15    Можности за финансирање на проекти за

искористување на обновливи извори на енергија, Панче  Атанасовски дипл.инж, Агенција за енергетика на Република Македонија                       

11:30    Употребата на обновливи извори во Општина   Кочани -Тодор Кушевски, ЈП„Водовод“- Кочани 

11:45     Био Дизел во МакедонијаМАКПЕТРОЛ Скопје          

11:55    Можности за лизинг во енергетскиот сектор

Oliver Zintl, Миливој Смилевски,  Hypo Alpe-Adria-Leasing DOOEL 

Доделување на награди

ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНА ОПШТИНА 2007 

12:10    Обраќање на г. Ерван Фуере, Амбасадор, ЕК            

12: 15   Врачување на наградите           

12: 25  ЕСКО компании и обновливи извори на енергија - Љупчо Трајковски, дипл. ел. инж., ФОНКО Скопје

12:35    Електрична енергија од сонце – интегрирани фотоволтаични- IBC SOLAR AG, Teki Suajibi, Анета Качуркова, Институт Енергетика   

12:50    Примена на обновливи извори во IPPC - Јован Гавлировски, ТАМ БАС Енвиро Програма

13:00    Ветерници на иднината, Микросам 

III ДЕЛ – ОТВОРЕН ФОРУМ

13:10    Дискусија и презентации на достигнувањата на македонската индустрија во оваа област 

14:00   Коктел
Назад   

Креиран од sofka на 29.10.2007
ИНСТИТУЦИИ

 

  

НАЈАВИ
30.06.2019 РАСПИШАН ЈАВЕН ПОВИК ЗА СУБВЕНЦИИ ЗА ГРАЃАНИТЕ ЗА НАБАВКА НА ВЕЛОСИПЕДИ
30.11.2019 ЗАПОЧНА ПОСТАПКАТА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА НАБАВКА НА ИНВЕРТЕР КЛИМА УРЕДИ
30.11.2019 СУБВЕНЦИИ ЗА НАБАВКА НА ПЕЧКИ НА ПЕЛЕТИ
30.11.2019 ГРАД СКОПЈЕ ПРОДОЛЖУВА СО СУБВЕНЦИОНИРАЊЕТО НА ЧИСТЕЊЕТО НА ОЏАЦИТЕ ВО СКОПЈЕ
ПРОЦЕДУРИ И УСЛУГИ ЗА ЛОКАЛНИ ДАНОЦИ .

Facebook       Twitter        Youtube Channel

 


Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 12618550