MK | EN | SQ

skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ОПШТИНИ И ПОТРОШУВАЧИ
ПОКАНА ЗА МЕЃУНАРОДЕН ФОРУМ
 

Официјален партнер на Одржлива Енергија Европа на Европската Комисија 

Паралелно ќе се одвива и изложба на производи за ефикасно искористување на обновливи извори на енергија. 

Машински факултет- Скопје, Голем амфитеатар /30.10.2007 год./ 

ПРОГРАМА 


Под покровителство на

- г-дин Трифун Костовски, градоначалник на град Скопје

- Министерство за економија

- Министерство за животна средина и просторно планирање-

- Делегација на Европската Комисија во Р. Македонија

- Агенција за енергетика на РМ

- Проект за основно образование на УСАИД

- Машински факултет - Скопје

- Факултет за електротехника и информациски технологии  

  Скопје

- ЗЕЛС

Претседателство:      

Академик д-р Глигор Каневче, Претседател , Технички факултет - Битола

Јасминка Капац, дип. маш. инж, МАЦЕФ

Проф. Д-р Марјан Бојаџиев, Универзитет Американ Колеџ

Проф. Д-р Константин Димитров, Машински Факултет 

Организационен одбор:

М-р Македонка Димитрова – Андонова, Претседател

Горан Капац, МАЦЕФ

Игор Петрушевски, МАЦЕФ 

09:30    Регистрација на учесници

10:00    Отвoрање на Форумот

г. Атанас Србовски, директор, Агенција за енергетика на РМ

г. Милан Ќосевски, декан, Машински факултет

г. Благоја Чоревски, претседател на Совет на Град Скопје                                             

I ДЕЛ - Презентации

10:15    Сончева енергија – Состојба и перспективи

во светот и Македонија - Проф. д-р Славе Арменски, Машински факултет Скопје 

10:30    Енергетски потенцијал на ветрот во Република Македонија, можности и      перспективи

Проф.д-р Владимир Димчев, проф. Д-р Влатко Стоилков, проф. Д-р Крсте Најденкоски, Факултет за електротехника и информациски технологии Скопје 

10:45    Renewable energy resources – BIOGAS Company General            Elektric Jenbacher - Teki Suajibi, Austria 

11:00    Напредни технологии за користење сончева енергија, Александар Прокопенко, КВАЗАР, Украина 

11:15    Можности за финансирање на проекти за

искористување на обновливи извори на енергија, Панче  Атанасовски дипл.инж, Агенција за енергетика на Република Македонија                       

11:30    Употребата на обновливи извори во Општина   Кочани -Тодор Кушевски, ЈП„Водовод“- Кочани 

11:45     Био Дизел во МакедонијаМАКПЕТРОЛ Скопје          

11:55    Можности за лизинг во енергетскиот сектор

Oliver Zintl, Миливој Смилевски,  Hypo Alpe-Adria-Leasing DOOEL 

Доделување на награди

ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНА ОПШТИНА 2007 

12:10    Обраќање на г. Ерван Фуере, Амбасадор, ЕК            

12: 15   Врачување на наградите           

12: 25  ЕСКО компании и обновливи извори на енергија - Љупчо Трајковски, дипл. ел. инж., ФОНКО Скопје

12:35    Електрична енергија од сонце – интегрирани фотоволтаични- IBC SOLAR AG, Teki Suajibi, Анета Качуркова, Институт Енергетика   

12:50    Примена на обновливи извори во IPPC - Јован Гавлировски, ТАМ БАС Енвиро Програма

13:00    Ветерници на иднината, Микросам 

III ДЕЛ – ОТВОРЕН ФОРУМ

13:10    Дискусија и презентации на достигнувањата на македонската индустрија во оваа област 

14:00   Коктел
Назад   

Креиран од sofka на 29.10.2007
ИНСТИТУЦИИ

 

  

НАЈАВИ
22.11.2018 ГРАД СКОПЈЕ ЌЕ ГО СУБВЕНЦИОНИРА ЧИСТЕЊЕТО НА ОЏАЦИТЕ ВО СКОПЈЕ
ПРОЦЕДУРИ И УСЛУГИ ЗА ЛОКАЛНИ ДАНОЦИ .

Facebook       Twitter        Youtube Channel

 


Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 11996171