MK | EN | SQ

skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје

ПОКАНА ЗА 37-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ГРАД СКОПЈЕ

Советот на Град Скопје во четврток (11.07.2019 година) во 11 часот ќе ја одржи својата 37 седница.

На седницата Советот на Град Скопје ќе работи по следниот предложен дневен ред:

- Усвојување на записниците од 30, 34, 35 и 36 седница

 

1. Предлог- Oдлука за воспоставување меѓуопштинска соработка, помеѓу Град Скопје и Општина  Гази Баба, за изградба на водоводна мрежа и фекална  канализација, на дел од бул. „ Александар Македонски “ , од клучка со ул „Беласица “ , до клучка со ул. „16 – та Македонска бригада“;

2. Предлог – Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Бутел за финансиско учество за опремување на сензорна соба;

3. Предлог- Oдлука за воспоставување меѓуопштинска соработка, помеѓу Град Скопје и Општина Центар за уредување, озеленување и осветлување на просторот помеѓу олимписки базен „Центар“, булевар Кочо Рацин и улица „Истарска“;  

4. Предлог- Oдлука за воспоставување меѓуопштинска соработка, помеѓу Град Скопје и Општина Центар за уредување на јавна зелена површина лоцирана позади ЈУ Македонски културен центар;

5.  Предлог- Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Центар за партерно уредување и озеленување на просторот помеѓу бул. Гоце Делчев, Македонска опера и балет, Македонска филхармонија, Факултет за музичка уметност и Национална установа,Национална галерија на Македонија – Скопје;

6. Предлог-Одлука за пренесување на правото на трајно користење на статични контејнери за одлагање на комунален отпад;

7. Предлог – Одлука за давање на дозвола за вршење на дејност паркирање на МИ-ДА Моторс ДОО Скопје;

8. Предлог-Одлука за давање согласност за преземање вработен;

9. Предлог – Одлука за давање на согласност на Одлуката за давање на донација на движен имот специјално возило пајак.

 

Седницата ќе се одржи во салата на Советот на Град Скопје (бул. Илинден 82, барака 13)

Назад   

Креиран од UserAA на 08.07.2019
ИНСТИТУЦИИ

 

НАЈАВИ
30.11.2019 ЗАПОЧНА ПОСТАПКАТА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА НАБАВКА НА ИНВЕРТЕР КЛИМА УРЕДИ
30.11.2019 СУБВЕНЦИИ ЗА НАБАВКА НА ПЕЧКИ НА ПЕЛЕТИ
30.11.2019 ГРАД СКОПЈЕ ПРОДОЛЖУВА СО СУБВЕНЦИОНИРАЊЕТО НА ЧИСТЕЊЕТО НА ОЏАЦИТЕ ВО СКОПЈЕ
ПРОЦЕДУРИ И УСЛУГИ ЗА ЛОКАЛНИ ДАНОЦИ .

Facebook       Twitter        Youtube Channel

 


Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13080229