MK| EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Portali zyrtar i Qytetit te Shkupit
Koha ne Shkup
Parashikime
Shpallje, konkurse, ngjarje
 
  
 THIRRJE PUBLIKE për ndarjen e mjeteve për financimin e programeve dhe projekteve nga fusha e kulturës me interes për Qytetin e Shkupit për vitin 2018
  
 KONKURS 

për ndarjen e Çmimit “13 Nëntori” të Qytetit të Shkupit për vitin 2017


 

  
 

THRIRJE PUBLIKE për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2017të destinuara për financimin e aktiviteteve programore të inkubatorëve të biznesit dhe qendrave për zhvillimin e inovacioneve

  
 Thirrje publike për tubim të kërkesave për shfrytëzim të mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2017, të përcaktuara për financim të aktiviteteve programore të shoqatave dhe fondacioneve
  
  
 

Thirrje publike për tubim të kërkesave për shfrytëzim të mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2017, të përcaktuara për financim të aktiviteteve programore të shoqatave dhe fondacioneve

  
 Thirrje publike
  
 

KONKURS për ndarjen e Çmimit “13 Nëntori” të Qytetit të Shkupit për vitin 2016

  
 

Konkur për financimin e programeve dhe projekteve nga fusha e kulturës me interes për Qytetin e Shkupit për vitin 2016

  
 Thirrje publike për financimin e aktiviteteve programore  të shoqatave qytetare dhe fondacioneve
  
 Konkurs për zgjedhjen e fotografisë më të mirë me motive nga Shkupi 2015
  
 

 

KONKURS për ndarjen e Çmimit “13 Nëntori” të Qytetit të Shkupit për vitin 2015

  
 Thirrje publike për tumbim të kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2015, të përcaktuara për financimin e aktiviteteve programore të shoqatave qytetare dhe fondacioneve
  
 

 

Thirrje publike për barazi gjinore 2015

  
  
  
 PROGRAM e kulturës - 2014
  
 Konkurs për zgjedhjen e fotografisë më të mirë me motive nga Shkupi
  
 

Thirrje publike për grumbullimin e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2014, të destinuara për financimin e aktiviteteve programore të shoqatave civile dhe fondacioneve

  
 

 

 
 SHPALLJE PËR PARKU PËR ARGËTIME
  
 
  
 THIRRJE PUBLIKE për logjistikë, organizim dhe promovim të Mbrëmjeve kushtuar të drejtave të gruas 2014
  
 

 

KONKURS për financimin e programeve dhe projekteve nga fusha e kulturës me interes për Qytetin e Shkupit për vitin 2014

  
 
  
 
  
 

Konkurs për zgjedhjen e fotografisë më të mirë me motive nga Shkupi

  
 

Thirrje publike - Ekologjike

  
 
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
Paralajmërime

| Најава
Administrata |  Kontakt |  Pyetje |  Panorama
Vizitorë: 1141476