MK| EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Portali zyrtar i Qytetit te Shkupit
Koha ne Shkup
Parashikime
Shpallje, konkurse, ngjarje
 
  
 THIRRJE PUBLIKEpër shpërndarjen e mjeteve buxhetore për financimin e programeve dhe projekteve në fushën e sportit me interes për Qytetin e Shkupitpër vitin 2018
  
 THIRRJE PUBLIKE për tubim të kërkesavepër shfrytëzim të mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2018,të përcaktuara për financim të aktiviteteve programore tëshoqatave dhe fondacioneve
  
 TIRRIJE PUBLIKE për LOGJISTIKË, ORGANIZIM DHE PROMOCION I MBRËMJEVE TË TË DREJTAVE TË GRAVE 2018
  
 THIRRJE PUBLIKE për grumbullimin e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2018, të destinuara për financimin e aktiviteteve programore të shoqatave civile dhe fondacioneve
  
 KONKURS Për ndarjen e çmimeve dhe mirënjohjeve në zgjedhjen e sportisteve dhe sportistëve, trajnerëve dhe ekipeve më të suksesshme sportive të Qytetit të Shkupit për vitin 2017
  
 THIRRJE PUBLIKE për ndarjen e mjeteve për financimin e programeve dhe projekteve nga fusha e kulturës me interes për Qytetin e Shkupit për vitin 2018
  
 KONKURS 

për ndarjen e Çmimit “13 Nëntori” të Qytetit të Shkupit për vitin 2017


 

  
 

THRIRJE PUBLIKE për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2017të destinuara për financimin e aktiviteteve programore të inkubatorëve të biznesit dhe qendrave për zhvillimin e inovacioneve

  
 Thirrje publike për tubim të kërkesave për shfrytëzim të mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2017, të përcaktuara për financim të aktiviteteve programore të shoqatave dhe fondacioneve
  
  
 

Thirrje publike për tubim të kërkesave për shfrytëzim të mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2017, të përcaktuara për financim të aktiviteteve programore të shoqatave dhe fondacioneve

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Paralajmërime

| Најава
Administrata |  Kontakt |  Pyetje |  Panorama
Vizitorë: 1160137