MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Добитници на наградата „13 Ноември“

 

___________________________________________________________________  

 

 

 

 

Добитници  на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје

за 2017 година

 

 

Од областа на науката:

 

1. проф. д-р ХАКИ ИМЕРИ

-за континуирани значајни остварувања во областа на науката и образованието

2. проф. д-р ГОРАН КОНДОВ

 -за високи постигнувања  во областа на медицинската науката и хируршката практика

 

Од областа на образованието и воспитанието:

 

1.ЈАДРАНКА КЛИСАРОВА

-за значајни остварувања во областа на образованието и воспитанието

 

 

Од областа на културата и публицистиката:

 

1.ДИМИТАР БАШЕВСКИ

-за долгогодишни високи остварувања во областа на литературата и културата

2.ПУНТОРИЕ МУЧА-ЗИБА

-за долгогодишно континуирано успешно литературно творештво

 

 

Од областа на уметноста:

 

1.м-р ВАСИЛ АТАНАСОВ

-за долгогодишна успешна дејност во областа на музичката уметност

2.СТЕФАН ХАЏИ-НИКОЛОВ

-за долгогодишни високи остварувања во областа на сликарството

 

Од областа на здравствената заштита и хуманитарната активност:

 

1. м-р РАДЕ ИЛИЕВСКИ

-за долгодишна хуманитарна активност

2. д-р ЖАН МИТРЕВ

-за долгогодишен врвен придонес во областа на здравствената заштита

 

 

 

Од областа на спортот:                  

  

1.ЧЕДОМИР ЈАНЕВСКИ

-за долгогодишни врвни резултати во областа на фудбалскиот спорт

2. АТАНАС НИКОЛОВСКИ

-за значајни постигнувања во областа на кајакарскиот спорт

  


| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 12980533