MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Скопје ваш партнер

 

Профил на Град Скопје

Канцеларија на Град Скопје во Брисел

Скопје Ваш деловен партнер 

Инвестициски потенцијал на Скопски плански регион

Странски инвеститори во Град Скопје

Јавни претпријатија Град Скопје

Регистер на компании во Скопје

Регионална фондација за развој на МСП

Скопски плански регион

Заедница на единиците на локална самоуправа на РМ

Документи

Стратегија за ЛЕР

Тим за следење на реализацијата на стратегијата за ЛЕР

Стратегија за МСП

Стратегија за туризам

Стратегија за млади

ЛЕАП 2 на Град Скопје

Стратешки план на ЛЕСС на Град Скопје

Стратешки план на ЛЕСС на Град Скопје-Заклучок

Решение за ЛЕСС

Деловник на ЛЕСС

ГУП на Град Скопје

ДУП на Општини на Град Скопје


| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 11052880