MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Како да водам Бизнис

 

Како да водам бизнис

Најновиот извештај „Дуинг бизнис 2015“ на Светската банка ја рангира Република Македонија на ПРВО место во Европа, а ТРЕТО место во светот, според индикаторот Отпочнување бизнис, што е во надлежност на Централниот регистар на Република Македонија. Во генералното рангирање, Република Македонија бележи напредок од едно место и е рангирана на високото 30-то место во светски рамки и 16-то место во Европа.

Од март годинава, со дополнителни законски измени, основањето фирма преку регистрациони агенти стана и единствен начин на поднесување пријави за упис на основање во Трговскиот регистар.

Постапка за регистрирање на претпријатие

http://www.investinmacedonia.com/investing-in-macedonia/setting-up-your-business

http://www.investinmacedonia.com/images/docs/Registering%20a%20Company%20in%20Macedonia.pdf

http://www.crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=1&CatID=57

Водич за инвестирање и бизнис во Македонија

http://www.pwc.com/mk/en/about-us/doing_business_guide_macedonia_2014.pdf

Виза и работни дозволи за странци

http://www.investinmacedonia.com/images/docs/Visas%20and%20Work%20Permits.pdf

Лиценци и дозволи

http://www.investinmacedonia.com/images/docs/Licenses%20and%20Permits.pdf

Регистер на фирми

http://www.crm.com.mk/

Социјален систем во РМ

http://mtsp.gov.mk/?ItemID=58596FFAE257704BBF545EDD4B790749

Даночен систем во РМ

Регистрација на даночни обврзници

Даноци регулатива  

Директни и индиректни даноци

Персонален данок

Данок на добивка

НАДОМЕСТОК ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА СТАНБЕН ПРОСТОР

Данок на Додадена Вредност

http://www.ujp.gov.mk/mk/vodic/category/141

Акцизи

Даноци правни лица

Придонеси

Фискализација

Одлука за комунални такси на Град Скопје

Одлуки за ослободување и висина на комуналии

Инфраструктурни оператори

http://www.t-home.mk/

http://www.t-mobile.mk/public/

http://www.one.mk/doma.html

http://www.vip.mk/

http://blizoo.mk/index.html

http://telekabel.com.mk/index.php/mk/

http://www.elem.com.mk/

http://www.evn.mk/

https://www.vodovod-skopje.com.mk/

http://www.khigiena.com.mk/

http://drisla.mk/

http://www.uip.gov.mk/

http://www.jsp.com.mk/

Саемски капацитети

http://www.eragrupa.mk/index.aspx

Инкубатор за Start-Up фирми

Бизнис старт-ап центар

http://www.bsc.ukim.edu.mk/

Локален портал за енергетска ефикасност

http://www.ee-city.eu/

 

 

 

 


| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 11052873