MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
ПРАШАЛНИК ЗА ЗДРАВА НАСЕЛБА

Почитувани граѓани,

 

Прашалникот за здрава населба е алатка која им овозможува на заедниците, јавниот сектор, волонтерските групи и непрофитни организации, приватниот сектор и другите да ги најдат оние аспекти на градот кои треба да бидат таргетирани за да се подобри здравјето на луѓето, благосостојбата и квалитетот на животот.

 

Можете да го погледнете ова кратко видео за тоа како алатката може да Ви помогне да го подобрите квалитетот на Вашиот град.

 

ВИДЕО 

https://www.placestandard.scot/guide/resources

 

Прашалникот за здрава населба дава едноставна рамка за структурирање на разговорите во врска со дадената населба. Форматот на алатката (во форма на прашалник), Ви овозможува да размислите и да ги оцените:

  • физичките елементи на просторот – зградите, улиците, јавните, отворени простори и природните простори кои ја сочинуваат населбата, и
  • социјалните елементи – врските, социјалниниот контакт и мрежите за поддршка кои ја сочинуваат заедницата.

Прашалникот за здрава населба може да се искористи и да даде придонес во сите нови и постоечки заедници, а исто така може да помогне и во справувањето со здравствените нееднаквости

Со големо задоволство и нескриен ентизијазам, Градот Скопје  даде согласност и подршка во тестирањето на алатката на своето подрачје, очекувајќи ги со нетрпение резултатите и мислењата, а пред се предлозите на граѓаните за подобрување на условите за живот во градот.

 

 

Како функционира алатката?

 

Алатката поставува 14 прашања за физичките и социјалните елементи на една населба. Прашањата се однесуваат на теми кои       се гледаат околу надворешниот раб на дијаграмот подолу. Учесниците одговараат со рангирање на оценката на скала од 1 до 7, каде 1 значи дека има многу простор за подобрување (најмалку сте задоволни), а 7 значи дека има многу малку простор за подобрување (во целост сте задоволни).

 

Резултатите од вашите одговори автоматски ќе се вцртаат во дијаграм и истите по завршувањето на истражувањето ќе бидат презентирани и објавени од Институтот за јавно здравје.

 


 Алатката е дизајнирана заеднички од NHS Health Scotland, шкотската влада и Архитектура и дизајн на Шкотска и е поставена во согласнот со авторите.

 

Доколку сте заинтересирани да дознаете повеќе за алатката можете да не контактирате  на следните емаил адреси:

 

 Проф. д-р Драган Ѓорѓев (dgjorgjev@gmail.com) и

Науч. Сораб. д-р Мирјана Димовска (m.dimovska2016@gmail.com)

Од Институтот за јавно здравје

 

Ви благодариме на соработката!

 

Институт за јавно здравје


| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13196190