MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Добитници на наградата „13 Ноември“
1955,1961,1962,1963,1964,1965,1966,1967,1968,1969,
1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979,
1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,
1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,
2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,
2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 

 

 

Добитници на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 2018 година

 

 

Од областа на науката:

 

1. МАРГАРИТА ЦАЦА НИКОЛОВСКА

 

    -за придонес во унапредувањето, промоцијата и заштитата на човековите права и слободи и за развој на демократијата и владеењето на правото

 

Од областа на образованието и воспитанието:

 

1. Проф. м-р АЏИ ФИДА

 

-за долгогодишна успешна работа во воспитно-образовната дејност

 

Од областа на спортот:

 

1.АНДРЕЈ СТОЈАНОСКИ

 

-за остварување на врвни резултати во областа на пливачкиот спорт

 

Од областа на културата:

 

1. МАРКО КОЛОВСКИ

 

-за значајни остварувања во областа на музикологијата и музичкото творештво

 

2.РЕСУЛ ШАБАНИ

 

-за остварувања во литературната и преведувачката дејност

 

Од областа на уметноста:

 

1. РАМАДАН ШУКРИ

 

- за придонес во областа на уметноста, културата, образованието и воспитанието

 

Од областа на публицистиката:

 

1.СЕФЕР ТАХИРИ

 

-за остварувања во новинарската и публицистичката дејност 

 

Од областа на архитектурата:

    

1.ДАНИЦА ПАВЛОВСКА-ЦИГИ

 

-за долгогодишна посветеност за зачувување на автентичноста и вредностите на градот Скопје во сферата на планирање и управување со просторот

 

 

Од областа на здравството:

 

1.ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД „13 НОЕМВРИ“ СКОПЈЕ

 

-за долгогодишна успешна работа

 

Од областа на хуманитарната активност:

 

2.ПРОТИВПОЖАРНА БРИГАДА НА ГРАД СКОПЈЕ

 

-за успешна работа и голем придонес во заштитата и спасувањето на граѓаните од пожари, природни непогоди и други несреќи

 

За ученици и студенти:

 

1.АРДА МУСТАФАОГЛУ

  Ученик во ДМБУЦ „Илија Николовски Луј“ Скопје

 

-за успешни постигнувања во наставните и воннаставните активности и за афирмација на градот Скопје

 

2. МИЛА КОЦЕВСКА, СОФИЈА СТОЈМЕНОВА, НЕНА ГИЕВСКА, МАРИЈА ГАВРИЛОВИЌ, ПЕТАР ТОДОРОВСКИ И ВЕДРАН ЛАУРЕНЧИЌ

Ученици во ООУ „Кочо Рацин“-Скопје

 

-за хуманост


| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 12980575