MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Комунална такса за фирма

 

 

Сектор:
Одделение:

за финансиски прашања
за утврдување и наплата на комунални такси и други надоместоци

Одговорно лице: 

 

Телефон:

3297 275 / 3297 314

е - мail:

 

Работно време:   

08:30 до 16:30 часот                             

Работно време на шалтерите во барака 16

07:30 до 19:30 часот секој работен ден и секоја прва сабота во месецот од 08:00 до 16:00 часот

 

Законски основ:

 

 

Опис и тек на постапката во чекори:

 

1. Барање за утврдувањe/промена на решение за комунална такса за фирма (линк).

 2. Уплата на административна такса: 1) на лице место преку пос терминал или 2) со приложување оригинален заверен образец ПП 50 (линк) 

 

Потребни документи:

1.Барање за утврдување и наплата на данок на комунална такса за фирма (линк);

2.Уплата на административна такса: 1) на лице место преку пос терминал или 2) со приложување оригинален заверен образец ПП 50 (линк)

3.Тековна состојба на правното лице издадена од ЦР РМ

4.Решение за извршена промена издадено од ЦР РМ

5.Полномошно

 

 

* При поднесување на документацијата, задолжително се внесува контакт телефон, поради доставување на известување за статусот на предметот преку СМС.


| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13221333