MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Данок на имот

 

 

Сектор:
Одделение:

 за финансиски прашања
 за утврдување и наплата на данок на имот 
 

Одговорно лице:  

 Анита Наков  

Телефон: 

 3207-528 

е - мail: 

 anitan@skopje.gov.mk 

Работно време: 

 08.30-16:30 часот                           

Работно време на шалтерите во барака 16

 07:30 до 19:30 часот секој работен ден и секоја прва сабота во месецот од 08:00 до 16:00 часот

 

Законски основ:

 

 

Потребни документи:

1. Даночна пријава за утврдување на данок на имот 

 1.1 Состојбата на недвижниот имот што се поседува (линк-состојба на имот)

2. Доказ за сопственост на недвижноста (имотен лист, Договор за купородажба, Решение за утврдување на правен статус на бесправни изграден објект или друг претходно заверен доказ за сопственост

3. Уплата на административна такса: 1) на лице место преку пос терминал или 2) со приложување оригинален заверен образец ПП 50 (линк)

 

 

* При поднесување на документацијата, задолжително се внесува контакт телефон, поради доставување на известување за статусот на предметот преку СМС.| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13221379