MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Добитници на наградата „13 Ноември“
 

Од областа на науката:

 

1. МИХАИЛ ГАРЕВСКИ                        

   Универзитетски Професор

 

-за значајни остварувања во областа на науката, образованието и градежното конструктерство

 

2.АСЛАН  ХАМИТИ

Професор на Филолошки факултет „Блаже Конески“-Скопје

 

-за значајни континуирани остварувања во науката и образованието

 

 

Од областа на публицистиката и архитектурата:

 

1. ВАНГЕЛ БОЖИНОВСКИ

   Архитект

 

-за долгогодишени истражувања, популаризирање и развој на град Скопје и за архитектонско креирање на повеќе значајни објекти.

 

 

Од областа на образованието и воспитанието:

 

1. ТОМИСЛАВ ДИМИШКОВСКИ

   Професор во пензија

 

- за значајни остварувања во областа на образованието и воспитанието

 

Од областа на културата:

 

1. АЛЕКСАНДАР  КУЈУНЏИСКИ 

   Писател за деца и млади

 

-за значајни долгогодишни остварувања во областа на книжевното творештво и културата

 

 

Од областа на уметноста:

 

1. МУШЕРЕФ ЛОЗАНА ПРЕКИЌ 

  Актерка  во пензија

 

-за посебен придонес во популаризацијата на театарската уметност во град Скопје

 

 

 

 

 

 

2. ЛЕТКА ПОЛИЗОВА ДИМОВСКА

   Хорски диригент

 

-за 40 годишната професионална работа како диригент на женскиот камерен хор „Св. Злата Магленска“

 

 

Од областа на здравствената заштита и хуманитарната активност:

 

1. АЛМИНА АЛИЛОВИЌ

  Студентка

 

-за покажана хуманост и спасување на човечки живот

 

 

За ученици и студенти:

 

1. ЕВА КАРАМАНОВСКА

  Ученик во ООУ „Рајко Жинзифов“-Скопје

 

-за континуирани успешни постигнувања во наставните и воннаставните активности

 

 

2. МАРКО НАУМОВСКИ 

Ученик во СМУГС „др Панче Караѓозов“- Скопје

 

-за континуирани успешни постигнувања во наставните и воннаставните активности


| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 12957400