MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Добитници на наградата „13 Ноември“

 

 

1955,1961,1962,1963,1964,1965,1966,1967,1968,1969,
1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979,
1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,
1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,
2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,
2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016   

 

  

 


 

2015 година

Од областа на науката и публицистиката:

 

1.Проф. д-р ДИМИТАР МИРЧЕВ

 

2.Доц. д-р БЕКИМ КАДРИУ

 

Од областа на образованието и воспитанието:

 

1. БАКИ БАКИУ

 

 

Од областа на културата:

 

1.ЏАБИР АХМЕТИ

 

2.БРАТИСЛАВ ДИМИТРОВ

 

Од областа на уметноста и архитектурата:

 

1.ЈЕЛЕНА ЖУГИЌ

 

2. Проф. д-р ЈОВАН СТЕФАНОВСКИ-ЖАН

 

 

Од областа на здравствената заштита и хуманитарната активност 

 

1.Проф. д-р ГОРДАНА ПЕТРУШЕВСКА

 

2.ПОЛИКСЕНА ИЛИОСКА

 

 

Од областа на спортот:

 

1.СТОЈНА ВАНГЕЛОВСКА

 

2.ИГОР СТЕФАНОВСКИ

 

 

За ученици и студенти:

 

1.МАРКО МЛАДЕНОВСКИ| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 12957574