MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Добитници на наградата „13-ти Ноември“
 

 
2012 година
 
 
 
Од областа на науката
 
 
    1.ЈОВЕ КЕКЕНОВСКИ
    2.АЛЕКСАНДАР ТРАЈАНОВСКИ
 
Од областа на публицистиката
 
    1.ЏЕЛАДИН АСАНИ
    2.ЈП „СЛУЖБЕН ВЕСНИК“ НА РМ
 
 
Од областа на образованието и воспитувањето
 
 
    М-р ВИКТОРИЈА ЕРЕМЕЕВА НАУМОВСКА
 
 
Од областа на културата
 
 
    БРАНКО ЦВЕТКОСКИ
 
 
Од областа на спортот
 
 1.ВЕНЦИСЛАВ НЕДЕВ
 2.ТОМИ АЛЕКСАНДРОВСКИ
 
Од областа на хуманитарната активност и социјалната заштита
 
1.ЦЕНТАР ЗА ПОДДРШКА НА ЛИЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ
   -ПОРАКА СКОПЈЕ
 
2.ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ НА РОМСКАТА ЗАЕДНИЦА-СУМНАЛ
 
   ученици и студенти
 
1.АНАСТАСИЈА АВРАМОВСКА СЕКОВСКА
 
2.ХАРИС БАБАЧИЌ
 
3.ЕЛМЕДИНА ХАСАНИ

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 12980725