MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Анкета за квалитет на услуги

 
Почитувани корисници на нашите услуги,

Град Скопје посветува особено внимание на односите со корисниците на нашите услуги и развивање на меѓусебна доверба и соработка. Повратните информации добиени од Вас ни помагаат да ја зголемиме ефикасноста, квалитетот во работата и соработката со Вас.

За таа цел, Ве молиме да одговорите на овој прашалник.

Ви благодариме!

Анкетен лист за корисниците на услуги         

1. Категорија на корисник


2. Како го оценувате квалитетот на нашите услуги?
3. Колку сте задоволни од навременото извршување на услугите?
4. Како ја оценувате нашата подготвеност за соработка?
5. Колку сте информирани за услугите и соработката што ја нуди Град Скопје?
6. Ваши мислења, забелешки и предлози:
 
Испрати

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 12957631