MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Добитници на наградата „13 Ноември“

 

1955, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969,
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979,
1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989,
1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 2008 2009
2010 2011                

 

2011 година

Од областа на науката:
Д-р НИКИТА ШЕКУТКОВСКИ
 
 
Од областа на образованието и воспитувањето:
Проф. д-р ЉУБИНКА БАСОТОВА
 
 
Од областа на културата и уметноста:
ДИМИТАР МАСЕВСКИ
ФЕЈЗИ БОЈКУ
  
 
Од областа на публицистиката и новинарството:
БОРИС ПОП ЃОРЧЕВ
 
 
Од областа на спортот:
БОШКО ЗАБОРСКИ
 
 
Од областа на хумнитарната активност:
АЛЕКСАНДАР ЈАНЕВСКИ
 
 
Од областа на стопанството:
МИЧО ПОПОВСКИ
 
 
Од областа на унапредувањето на животната средина:
ЗДРУЖЕНИЕ “ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ И ИНФОРМИРАЊЕ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЕКО-СВЕСТ“
 
 
На ученици и студенти
ИВАН АНТОНОВСКИ
ТАСКО СМИЛЕСКИ
АЛЕКСАНДАР СТЕПАНОВСКИ

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13221564