MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
ГИС
  
ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН СИСТЕМ НА ГРАД СКОПЈЕ
  
 

      
Увид во ГУП овозможува увид во тековниот ГУП на градот Скопје. Град Скопје располага со пет слоја од генералниот урбанистички план (водовод - канализација, сообраќај - примарна мрежа, сообраќај – градска мрежа, гасовод – топлификација, електрика – телефонија) и еден синтезен приказ, како и граници на општините, зони на намена, адресен  модел на Град Скопје, сателитска снимка и др. Тековно се прикажани дел од податоците.
  
  

 
Гис за граѓаните овозможува увид во просторните податоци како класифицирани слоеви од областите: образование (основни, средни училишта, факултети), култура, транспорт, туризам, дипломатски претставништва и др. со кои располага централната геобаза на градот. Базата вклучува адресен модел со можност за пребарување по општина, населено место, улица и куќен број и сателитска снимка на градот од 2014 година. (Истата е достапна преку интернет пребарувачите Internet Explorer и Mozilla Firefox.)
ГИС за граѓаните  
   

 
Граѓанска иницијатива овозможува комуникација меѓу граѓаните и градската управа каде граѓаните можат да постават прашање или побараат мислење од надлежните служби во Град Скопје. Одговорите на поставените прашања се јавно одговорени ако се прашања од јавен карактер или на e-mail адреса за прашање од приватен карактер.

Граѓанска иницијатива

  
   

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 12748739