MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Добитници на награди „13 Ноември“

 

___________________________________________________________________
 
 
 
2004 година
 
од областа на науката
 • Проф. д-р Александар Ставридис
 • Доц. д-р Билјана   Таушанова
 • Ас. д-р  Марина   Анастасова- Китановска
 • Ас. Д-р Сашо Дохчев
 • Академик Крум Томовски и   Проф. д-р Борис Петковски
 • Д-р Мирјана Менковска
 
од областа на културата и уметноста
 • Д-р Јане Коџабашија
 • Д-р Мирјана Менковска
 
од областа на образованието и воспитанието
 • Кадри Хаџихамза
 • Државно средно училиште „ Никола Карев“ - Скопје
 • Основно училиште „ Димитар Влахов“ - Скопје
 • Александар Ѓурчиновски
 • Димитар Ќосевски
 • Сандра Ристовска
 • Стефан Плескоњиќ
 
од областа на здраствената заштита
 • ЈЗО „ Здравствен дом на Скопје“ - Скопје
 
од областа на општествени и хуманитарни активности
 • Центар за детско уметничко изразување, музикологоја и психофизичка релаксација„ Џунџуле“- Скопје
 
од областа на спортот
 • Агон Саити
 • Лазар Поповски
 
од областа на меѓународна соработка
 • Д-р Герхард Кригер
 

 

 
___________________________________________________________________
 
 
2005 година
 
од областа на науката
 • Проф. д-р Владимир Дуковски
 • Доц. д-р Глигорие Вртаноски
 
 
од областа на публицистиката
 • Издавачка куќа„ Матица македонска“ -Скопје
 
 
од областа уметноста и културата
 • Јован Пашти
 • Мара Исаја
 • Стефче Стојков
 
од областа на образованието и воспитанието
 • Раде Илиевски
 • Државно средно училиште „ Димитадр Влахов“ -Скопје
 • Јавна установа за деца, детска градинка „Детска радост“ -Скопје
 • Илинка Иваноска   
 
од областа на здраствената заштита
 • Академик.Проф. Момир Поленаковиќ
 
од областа на општествени и хуманитарни активности
 • Црвен крст на Град Скопје
 

 

 

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13221339