MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Добитници на награди „13 Ноември“

 

___________________________________________________________________
 
 
1997 година         
                          
од областа на науката и публицистиката
 • Проф. д-р Илија Ацевски
 
од областа на културата и уметноста
 • Илија Богоевски
 • Димитар Станковски
 • М-р Стојан Димов
 
од областа на здраствената заштита
 •  Проф. д-р Илија Бојаџиев
 
 
од областа на образованието и воспитанието
 • Проф. д-р Јелица Николовска
 • Ана Марија Христова
 • Филип Лазаровски
 
 
од областа на општествени и хуманитарни активности
 • Проф. д-р Тодор Стојчевски 
 • Баронесата Сју Рајдер
 
_________________________________________________________________
 
 
 
 
1998 година
 
од областа на науката
 • Лидија Богоевиќ-Кумбараџи
 
од областа на публицистиката
 • Дневен весник „ Дневник“
 
                        
од областа на образованието и воспитанието
 • Ивона Крстева
 • Марко Савевски
 • Теа Северова
 
 
од областа на културата и уметноста
 • Рафет Абази
 • Томе Арсовски
 • Климе Коробар
 
од областа на здраствената заштита
 • Д-р Коста Секуловски
 • Универзитетска клиника за ортопетски болести при Клинички центар-Скопје
 
од областа на стопанството
 • Насте Спасовски
 
од областа на општествени и хуманитарни активности
 • Савка Тодоровска
 
од областа на спортот
 •  Ѓорѓи Хаџи-Васков
 
од областа на меѓународна соработка
 • Д-р Николас Амбрејзис     
 

 

 

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13221458