MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Добитници на награди „13 Ноември“

 

___________________________________________________________________
 
1995 година
 
од областа на културата и уметноста
 
 • Димитар Малиданов
 • Бајруш Мјаку
 
од областа на здраствената заштита
 
 • Проф.д-р Томе Туџаров
 • Проф.д-р Иван Даскалов
 
од областа на образованието и воспитувањето
 
 • Игор Граматиков
 • Литературна секција при ОУ „ Гоце Делчев“ с. Љубанци
 
од областа на спортот
 •  Александар Маленков
 
 
од областа на меѓународна соработка
 •  Г-гин Ричард Њухајзел
 
_________________________________________________________________
 
 
 
1996 година
 
од областа на науката и публицистиката
 • Д-р Кирил Дојчиновски
 
од областа на културата и уметноста
 • Миле Корубин
 • Драган Спасов
 
 
од областа на здраствената заштита
 • Д-р Кирил Петровски
 
од областа на општествени и хуманитарни активности
 
 • Еколошко друштво „ Чешма Св. Петка“- Скопје
 • Извиднички одред „Методија Митевски -Брицо“ при ОУ „ Кузман Јосифовски Питу“ -Скопје
 
од областа на образованието и воспитанието
 • Гордана Георгиева
 • Литературна секција при ОУ „Димитар Миладинов“- Скопје
 • Ирина Наумовска
 • Мирко Петрушевски
 • Љубица Спасовска
 
 

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13221665