MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Добитници на награди „13 Ноември“

 

___________________________________________________________________
 
 
1991 ГОДИНА
 
 од областа на културата и уметноста
 
 • Љубомир Белогаски
 • Васил Атанасов
 • Владимир Светиев
 • Димитар Чудо
 • АНСАМБАЛОТ Н А МАНДОЛИНСКИОТ ОРКЕСТАР ПРИ ДОМОТ НА МЛАДИТЕ „ 25 МАЈ“
 • Тања Вуисиќ
 
од областа ба физичката култура
     
 • Мичо Поповски

Горе

________________________________________________________________

 

 
1992 година
 
од областа на публицистиката
 
 • Љубиша Монев
 
од областа на науката
 
 • Кирил Пенушлиски
 
 
од областа на образованието и воспитувањето
 
 • Петранка Нарашанова
 
од областа на културата и уметноста
 
 • Васка Илиева
 • Снежана Конеска-Руси
 • димче Николески
 • Душка тасеска
 • Стевио и Есма Теодосиевски
 
од областа на стопанството
 
 • Панче Грнчаровски
 
од областа на физичката култура
 
 • Ивко Панговски
 

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13221269