MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Добитници на награди „13 Ноември“

 

___________________________________________________________________
 
 
1990 година
 
од областа на науката
 
 • Владимир Георгиевски
 • Георги Старделов
 
од областа на стопанството
 
 • Танас Трајковски
 • Приватано претпријатие КОМПЈУТРОНИКА“
 • Железничко транспортно претпијатие ДОО „ФЕРШПЕД“
 
од областа на образованието и воспитувањето
 
 • Душан Аревски
 • Цане Котевски
 • Зорка Масин
 • Милица Петреска
 
      од областа на културата и уметноста
 
 • Ане Василевски
 • Кирил Рибарски
 • Петар Хаџибошков
 • ДРАМСКИ ТЕАТАР
 • ДРУШТВО НА ПИСАТЕЛИТЕ НА МАКЕДОНИЈА
 • КУЛТУРНО ПРОСВЕТНА ЗАЕДНИЦА НА СКОПЈЕ
 
 од областа на здравството
    
 • Петко Чадиковски
 
од областа на физичката и техничка култура
       
 • Наташа Мешковска  
 • Клубот за микросметачка техника пти домот на НАРОДНА ТЕХНИКА ВО Скопје
 • Клубот на млади техничарии природници при „ ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО“
 
од областа на општествените активности
 
 • КООРДИНАЦИОНЕН ОДБОР НА ДРУШТВАТА НА ЦРВЕНИОТ КРСТ „ТРЕСКА“ СКОПЈЕ
 
од областа на информативната дејност
 
 • СКОПСКА РУБРИКА НА ВЕСНИКОТ „НОВА МАКЕДОНИЈА“
 • СКОПСКА ПРОГРАМА НА ТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ

Горе

 

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13195952