MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Добитници на награди „13 Ноември“

 

___________________________________________________________________
 
 
 
1989 година
 
од областа на науката
 
 
 • Предраг Поповски
 • ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО ПРИ РО ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ
 • РО РУДАРСКИ ИНСТИТУТ
 
од областа на стопанството
 • Глигор Станчев
 • РО „ТЕХНОГАС“
 • РО „ЈУГОСУРОВИНА“
 • ЦЕНТАР ЗА МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТОЛОГИЈА ПРИ РО „ АЛКАЛОИД“    
 
од областа на образованието и воспитувањето
 
 • Софија Стефановска
 • Србољуб Бурчевски
 • Станка Славенска 
 • Училишен центар за железнички и ПТТ сообраќај „ ВЛАДО ТАСЕВСКИ“
 • Угостителски училишен центар „ ЛАЗАР ТАНЕВСКИ“
 
од областа на културата и уметноста
     
 • Бедија Беговска
 • Олга Милосавлева
 • Сотир Галабовски
 • Весникот „МЛАД БОРЕЦ“
 • ООЗТ „БАЛЕТ“ при МНТ
 
од областа на социјалната заштита
 
 • Величко Андреевски
 
 
од областа на здравството
 
 • ООЗТ КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИ- СТИЧКА СЛУЖБА ПРИ ЗДРАВСТВЕНИОТ  ДОМ НА СКОПЈЕ
     
од областа на физичката и техничката култура
 
 • Милош Вучидолов
 • Клубот на млади техничари при Оу„ ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“
 
од областа на општествените актиности
 • Трајко Стојковски -Бузо
 • ЦАРИНАРНИЦА СКОПЈЕ
 • МЗ „ЦВЕТАН ДИМОВ“
 • Друштво на ЦРВЕНИОТ КРСТ при
 • РАФИНЕРИЈА „СКОПЈЕ“

Горе

 

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13221473