MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Добитници на награди „13 Ноември“

 

___________________________________________________________________ 
1988 година  
 
 од областа на науката
          
 • Александар Анѓелов
 
      од областа на стопанството
 
 • РО „КОМУНАЛЕЦ“
 • РО „ 9 МАЈ
 • Молерофарбарска РО „УКРАС“
 • Нако Николовски
 • Винко Србљак
 • Томислав Димоски,Диванис Милосиев, Димитрија Цветковски, Ѓорѓи Филипов, Светлана Тасевска, Миле трајковски, Димитар Николов, Драги Милошевски, Бранислав Миленковски
 
од областа на образованието и воспитувањето
 
 • ОУ „ ВЕРА ЦИРИВИРИ“ -ТРЕНА“
 • ОУ „ЛАЗО ТРПОВСКИ“
 • Јован Петровски
 • Александар Чачоровски
 • Димитар Пачуковски
 
од областа на културата и уметноста
 
 • Зоран Велевски
 • Глигор Чемерски
 • Тофе Дракулевски
 
од областа на здравството
     
 • Божидар Баланчевски 
 
 
од областа на физичката култура
 
 • Јован Шуков
 
од областа на општествените активности
    
 • Секција на 12-та МНОУ БРИГАДА
 • МЗ „ БУКОВИК“
 • МЕСНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ССРНМ „ ВАРДАР“
 •  Хамдија Реџиќ

Горе

 

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13221279