MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Добитници на награди „13 Ноември“

 

___________________________________________________________________
  
 
1986 година
 
од областа на науката
 
 • Блаже Коневски
 • Трајко Стаматоски
 • Бојан Подолешов
 
од областа на стопанството
 
 • Емилија Икономова
 • Димче Петровски, Илија Хаџидамовски, Слободан Чаловски,Љубе Блажевски, Јованче Наумовски, Ристе Здравевски
 • Благоја Сарагинов,Живко Талевски, Борис Мешков,Томислав Новаковски, Слободан јованов, Ничо Ников
 • РО„ СТОКОПРОМЕТ“       *    ГРО„ МАВРОВО“ ООЗТ „МАВРОВОМОНТ“
 • РО„ЈУГОХРОМ3 ООЗТ„РУДНИЦИ И СЕПАРАЦИЈА ЗА ХРОМ“ Радуша
 • РО РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА „СКОПЈЕ“ ООЗТ ЕНЕРГЕТИКА
 
од областа на образованието и воспитувањето
 
 • Драган Кузмановски
 • Круме Трајковски
 • Специјално основно училиште
 • „ ИДНИНА“
 • ОУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“
 • ОУ „КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ“
 
од областа на културата и уметноста
 
 • Кирил Ристоски
 • Стела Слеанска Стојановска
 • Видое Подгорец
 • Група „ЛЕБ И СОЛ“
 • КУД „ МЕТАЛЕЦ“
 
 
од областа на здраството
 
 • Илија Васков
 • ВОЕНА БОЛНИЦА СКОПЈЕ
 • РО „ГРАДСКА АПТЕКА“
 
од областа на социјалната заштита
 
 • Завод за згрижување,воспитување и образование на деца и младинци „РАНКА МИЛАНОВИЌ“од областа на физичката и техничката култура
 • Душан Станимировиќ
 • Фудбалски клуб „ВАРДАР“
 • Клуб на млади техничари и приро-дњаци ОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
с. Стајковци
 • Клуб на филмски аматери
 • „ КАМЕРА 300“ 
 
      од областа на општествените активности
 
 • Сабри Адеми
 • МЗ „НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ“
 • МЗ с. ОРЕШАНИ
 

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13221577