MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Добитници на награди „13 Ноември“

 

___________________________________________________________________
  

1985 додина

 
од областа на науката
 
 • Христо Андонов Полјански од областа на образованието и воспитувањето
 • Никола Димитров
 • Снежана Пановска
 • Вера Бошњаковска
 • Јусуф Хамза
 • РО за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст„СНЕЖАНА“
 • ОУ „ЖИВКО БРАЈКОВСКИ“
 • Економско училиште „Борис Кидрич“ од областа на културата и уметноста
 • Мице Јанкуловски
 • Душко Костовски
 • Веле Смилевски
 • НИП „НОВА МАКЕДОНИЈА ООЗТ„ДЕТСКА РАДОСТ3
 • Дом на младите„ 25 МАЈ
   
 
       од областа на стопанството
 
 • Тодор Дамјановски
 • РО РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА „ СКОПЈЕ“
 • СОЗТ ОХИС РО„ОДРЖУВАЊЕ“
 • РО „ГАЗЕЛА“ индустија за чевли и гумени производи
 
од областа на физичката култура
 
 • Стојна Ванѓеловска
 • Спортско друштво„ Партизан“ -Друштво за физичко воспитание и спортска рекреација „ НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ
 
од областа на здравството
 
 • Вера Долгова Корубин
 • ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ од областа на општествените активности
 • Даница Велкова
 • Радосав Рашовиќ
 • МЗ„МИЛЕ АРСОВСКИ3
 • МЗ „МРШЕВЦИ“
 • ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР
 • ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЈУЗОТ НА НА РЕЗЕРВНИТЕ ВОЕНИ СТАРЕШИНИ„ КИСЕЛА ВОДА“
 • Младинска работна бригада  „ ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ ДАМЕ“

Горе

 

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13196001