MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Добитници на награди „13 Ноември“

 

___________________________________________________________________
 
 
1984 година
 
од областа на науката
 
 • Манол Пандевски
 • Јаким Петровски
 • Цветан Грозданов
 
од областа на образованието и воспитувањето
 
 • Стојче Темелковски
 • Ристо Наумовски
 • Божин Барутовски
 • Ро за воспитување, образование и згрижување на деца од предучилишна возраст „РАСПЕНА МЛАДОСТ“
 • ЦОУ„25 МАЈ“
 • ОУ „САВА КОВАЧЕВИЌ
 
Од областа на културата и науката
 • Димитар Солев
 • Петар Бакевски
 • Александар Сариевски
 • Коста Бојаџиевски
 • Марија Бошкова
 • Женски младински хор „25 МАЈ“
 • НИО „ СТУДЕНСКИ ЗБОР“
 • РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ ООЗТ РАДИО СКОПЈЕ
 • АКУД „МИРЧЕ АЦЕВ“
 
 
од областа на стопанството
 
 • Александар Ичевски
 • Киро Симовски
 • Александар Симески
 • Крсто Врбовски
 • РО за произвоство и промет на детска конфекција и трикотажа
 • „НАШЕ ДЕТЕ“
 • ОХИС „ НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ ООЗТ Ф-ка за произвоство на хемикалии за земјоделство „ПЕСТИЦИДИ“
 • РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗНИЦА „СКОПЈЕ3 ООЗТ „ ЛАДНА ВАЛАВНИЦА“
 • РО „ ИНТЕРПРОМЕТ“
 • РО ЗА ПТТ СООБРАЌАЈ „ СКОПЈЕ“
   
 • ООЗТ ЗА ТТ ВРСКИ „ ГРАДСКА“
   
 
од областа на физичката култура
 
 • Насе Насев
 • АКАДЕМСКИ КОШАРКАРСКИ КЛУБ
 • „ СТУДЕНТ“ - ЖЕНСКА ЕКИПА
 
од областа на здравството
 
 
 • БОЛНИЦА ЗА НЕРВНИ И ДУШЕВНИ  БОЛЕСТИ од областа на социјалната заштита
 • Центар за згрижување на стари и изнемоштени лица „13 НОЕМВРИ“
 • Василка Ристовска
 
од областа на општествените активности
 
 • Симо Штерјовски
 • Младен Димитрашиновиќ
 • Душан Сенковски
 • Славе Серафимовски
 • Иван Ивановски
 • МЗ „ ИЛИНДЕН“
 • МЗ„КАРПОШ III“
 • ОО НА ССММ ВО РО „ЛУКС“
 • ОО НА ССММ МЕТАЛУРШКО ПРОИЗВОСТВО РО „ АЛУМИНА“

Горе

 

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13221253