MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Добитници на награди „13 Ноември“

  

___________________________________________________________________

 

 
1983 година
 
од областа на науката
 
 • Иван Мукулчиќ
 • Владимир Картов
 • Георги Димировски
 
од областа на образованието и воспитувањето
 
 • Даница Петровска
 • Гордана Смиљаноска
 • Ѓула Сарачини
 • Петар Илиевски
 • Предучилишна установа „ВЛАЕ“
 • ОУ „БРАЌА РИБАР“
 • ОУ „МИРЧЕ АЦЕВ“
 • Градежно-машински центар „ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ-ДАМЕ“
 
од областа на културата и уметноста
 
 • Љупка Џундева
 • Ристе Стефановски
 • Зорица Пуровска
 • Киро Георгиевски
 • Селман Јусуфи
 • КУД „ЈЕНИ ЈОЛ“
 
од областа на стопанството
 
 • Симеон Героски
 • Коце Атанасов, Атанас Атанасовски, Зоран Жабевски, Петре Атанасовски, Ѓорѓи Крцоски, Коста Костовски, Никола Цветковски
 • ЖТО-ООЗТ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ АВТО СООБРАЌАЈ „СКОПЈЕ“
 • МЕТАЛСКИ ЗАВОД „ТИТО“ РО ЗА „АЛАТНИ МАШИНИ“
 • РО „ГАЗЕЛА“ ООЗТ „ЧЕВЛАРА“
 
од областа на физичката култура
 
 • Тодор Тодоровски
 • Димче Кичевски
 • СОЈУЗОТ НА ФУДБАЛСКОТО ПОДРАЧЈЕ СКОПЈЕ
 
од областа на општествените активности
 
 • Томе Данаиловски
 • Душанка Крстева
 • МЗ „ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ“
 • МЗ „РАЈКО ЖИНЗИФОВ“

Горе

 

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13221299