MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Добитници на награди „13 Ноември“

  

___________________________________________________________________

1982
 
од областа на науката 
 • Петар Миљковиќ – Пепек  
од областа на образованието и воспитувањето 
 • Димо Петрески
 • Климе Каневче
 • Димитар Џиџев
 • Војо Вељановски
 • Душка Ивановска
 • Даница Георгиевска
 • Станислава Јаневска
 • ЦОУ „МАРКО ЦЕПЕНКОВ“
 • Музичко-балетски училишен центар „ИЛИЈА НИКОЛОВСКИ-ЛУЈ“ 
од областа на културата и уметноста 
 • Дарко Марковиќ
 • Делчо Михајлов
 • Љубомир Бранѓолица
 • Глигор Поповски
 • Петар Темелковски
 • Железничкото КУД „ ВЛАДО ТАСЕВСКИ “
 • СКОПСКИОТ ДУВАЧКИ КВИНТЕТ  
од областа на архитектурата 
 • Благој Колев  
од областа на стопанството  
 • Оливер Ромевски, Стојан Грковски
 • Марко Боцевски
 • Никола Белогаски и Кузман Младеновски
 • Миле Тодоровски
 • ГРО „ПЕЛАГОНИЈА“-ООЗТ ЗА ПРЕВЗЕМАЊЕ ИИЗВЕДУВАЊЕ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО
 • ОХИС РЗ ИРИ – РАБОТНА ЕДИНИЦА ПЛАН-3
 • РО „ТРГОТЕКСТИЛ“ увоз-извоз
 • СОЗТ МЕТАЛСКИ ЗАВОД „ТИТО“-„СОПИРАЧКА ОПРЕМА“
 • РО „АДИНГ“  
од областа на физичката и техничката култура 
 • Васил Франговски
 • Лујза Гашева
 • Шабан Трстена
 • Елизабета Божиновска
 • ОУ „ВЛАДО ТАСЕВСКИ“
 • Лазар Величковски
 • Клубот на млади техничари и природњаци природњаци при „ВЕРА ЈОЦИЌ“ 
од областа на општествените активности  
 • Миле Арсениевски
 • Благоја Јордановски
 • Аница Божиновска
 • МЗ „КАРПОШ II“  

Горе

 

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13221246