MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Добитници на награди „13 Ноември“

 

___________________________________________________________________ 
 
 
1979 година
 
од областа на науката
 • Славка Фиданова
 • Радова Перчинковски  
од областа на образованието и воспитувањето 
 • Кирил Спасов
 • Пане Тодоров
 • Драган Мишковски
 • Трајче Геловски
 • Загорка Малинковска
 • ЦЕНТАР ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ
 • детски јасли „ РАДЕ ЈОВЧЕВСКИ – КОРЧАГИН “
 • ОУ „ СТИВ НАУМОВ “
 • ОУ „МОША ПИЈАДЕ “
 • ОУ „ ФАИК КОНИЦА “с. Радуша  
од областа на културата 
 • Славко Јаневски
 • Стефан Маневски
 • Јасминка Чакар
 • Благоја Прличков
 • Теофил Шулајковски
 • Тома Прошев
 • Јован Павловски
 • Владимир Ангеловски
 • КУД „ КОСТА АБРАШЕВИЌ “
 • КУД „ ПРАЛИПЕ “
 • ЕСТЕТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА ПРИ НАСТАВНО-НАУЧНАТА СТУДИСКА ГРУПА ЗА ФИЛОЗОФИЈА НА ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
 • Библиотека „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ “  
од областа на стопанството
 • Радисав Кочовски
 • Тодор Блажевски
 • Фабрика за производство на пиво, слад и безалкохолни пијалоци „ СКОПЈЕ“ – Скопје
 • „ХЕМТЕКС “
 • ГРО „МАВРОВО “
 • РО „АГРОМЕХАНИКА “  
од областа на физичката и техничката култура  
 • Димитрија Поповски
 • Тихомир Цветковски
 • Друштво за физичко воспитување и спортска   рекреација „ПАРТИЗАН“ – Ѓорче Петров
 • Клубот на млади техничари и природњаци при ОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
 • АКАДЕМСКИ КОНО КЛУБ – СКОПЈЕ  
од областа на здравството 
 • ИНСТИТУТ ЗА ГРАДНИ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗА НА СРМ
 • ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА – ООЗТ ДЕТСКА НЕУМО-ФТИЗИОЛОГИЈА  
од областа на општествените активности 
 • ГРАДСКИ СОЈУЗ НА ИЗВИДНИЦИТЕ
 • Васил Георгиевски  

Горе

 

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13195958