MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Добитници на награди „13 Ноември“

 

___________________________________________________________________
  
 
1978 година
 
од областа на науката 
 • Александар Матковски
 • Иван Катарџиев
 • Борис Петковски  
од областа на културата
 • Ленче Делова
 • Ефтим Клетников
 • Никола Лазаревски
 • Констатин Танчев
 • ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА И ИМФОРМАЦИЈА
 • КУД „КИТКА “  
од областа на образованието и воспитување 
 • Вера Христова
 • Васил Попдучев
 • Галаба Димеска
 • Сениха Велим
 • Марија Сјеклоќа
 • гимназија „ ЦВЕТАН ДИМОВ “
 • АСУЦ „ БОРО ПЕТРУШЕВСКИ “
 • пионерски дом „ КАРПОШ “
 • детска установа „МАЈСКИ ЦВЕТ “
 • ОУ „ КИРИЛ И МЕТОДИЈ “
 • ОУ „ БРАЌА РАМИЗ ХАМИД “
 • ОУ „КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ  
од областа на стопанството 
 • Негре Новаковски
 • Спасе Мојсовски
 • Митре Бендевски, Јосиф Дракуловски,Дамјан Савевски, Лазар Шериовски, Александар Смилковски, Добри Таневски, Реџеп Садиковски, Саит Деаровски и Рамадан Демировски, Иван Дичев, Србобран Обрадовиќ, Јонче Крстевски, Павле Марковиќ, Петре Трајковски, Добре Тодоровски, Стефко Стефановски, МихајлоДимчевски и Богдан Симоновски
 • ГП „ПЕЛАГОНИЈА“ ООЗТ VI ГРАДИЛИШТЕ. ООЗТ III ГРАДИЛИШТЕ, „ГРАНИТ“ ООЗТ IV ГРАДИЛИШТЕ
 • Панда Зографска, Билјана Филиповска, Лилјана Петровска, Македонка Ивановска, Јагода Мицајкова, Милица Каровска, Владимир Пота
 • ИГМ „СКОПЈЕ“
 • РО „РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА“
 • ГРАФИЧКИ ЗАВОД „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
 • Работна организација за интернационален транспорт      и шпедиција „ВАРДАР“
 • ООЗТ „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ при „ИНТЕРПРОМЕТ“-Скопје
 • РО РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА „СКОПЈЕ“ ООЗТ ВАЛАЛНИЦА ЗА СЛАБИ И ДЕБЕЛИ ЛИМОВИ
 • Земјоделска задруга „СЛОБОДА“ Зелениково  
од областа на физичката и техничката култура 
 • Јордан Ангеловски
 • Андон Симовски
 • Боречки клуб „ВАРДАР“
 • Железничко спортско друштво „РАБОТНИЧКИ“  
од областа на здравството 
 • Веле Велев
 • ООЗТ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА МАЈКИ И ДЕЦА ПРИ ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА СКОПЈЕ 
од областа на информативната дејност
 • НИП „НОВА МАКЕДОНИЈА“ – ООЗТ „ВЕЧЕР“
 • Светислав Ќурапов  
од областа на општествените активности 
 • МЗ „ АВТОКОМАНДА “
 • МЗ „ ЉУБАНЦИ “  

Горе

 

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13221658