MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Добитници на награди „13 Ноември“

 

___________________________________________________________________
 
 
 
1977 година
 
од областа на културата 
 • Пецо Видимче
 • Кирил Муратовски
 • Салеаетин Билал
 • Јагода Сланева
 • Иван Кочаров
 • Михајло Николовски
 • Хорско музичко друштво „КОЧО РАЦИН“  
од областа на образованието и воспитувањето 
 • Душка Бојановска
 • Александар Ачковски
 • Косара Гочкова
 • Љатиф Курти
 • Велко Алексовски
 • Детска усанова „ПРОЛЕТ“
 • ОУ „11 ОКТОМВРИ“
 • ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
 • Ликовна секција при ОУ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЌ“
 • Средно училиште за внатрешни работи „ЕЛИСИЈЕ ПОПОВСКИ-МАРКО“  
од областа на стопанството 
 • Монтажно инсталатерско претпријатие „ЕНЕРГОМОНТ“
 • Земјоделска задруга „БРАТСТВО-ЕДИНСТВО“  
од областа на физичката култура 
 • Спортско друштво „ СЛОГА “
 • Воислав Синадиновски 
од областа на здраството 
 • Димитар Кафтанџиев  
од областа на музејската дејност 
 • Ганчо Гошковски
 • Јован Кушевски  

Горе

 

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13221390