MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Добитници на награди „13 Ноември“

 

___________________________________________________________________
 
 
 
1974 година
 
од областа на науката 
 • Јаким Синадиновски, Миле Крцковски, Љупчо Симеонов, Миле Хаџивасилев, Петар Лазов и Јордан Јовановски
 • Растислав Терзиоски
 • Александар Стојановски  
од областа на уметноста 
 • Александар Ристески
 • Мирко Стефановски
 • Сузана Маскут
 • Ристо Аврамовски
 • КУД „ОРЦЕ НИКОЛОВ“
 • КУД „КОЧО РАЦИН“  
од областа на образованието и воспитувањето 
 • Елена Тасева
 • Милка Анчева
 • Ѓорѓи Делчев
 • Џемалудин Ахмети
 • ЦОУ „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“-Влае
 •  ОУ „ПЕТАР ЗДРАВКОВСКИ-ПЕНКО“
 • ОУ „НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА – ДУЊА“
 • ОУ „ЛАЗО ТРПОВСКИ“
 • Детска установа „25 Мај“ – Маџари
 • ЕМУЦ „НИКОЛА ТЕСЛА“
 • Гимназија „ОРЦЕ НИКОЛОВ“  
од областа на здравството 
 • ЗАВОД ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ  
од областа на архивската дејност 
 • АРХИВ НА ГРАД СКОПЈЕ  
од областа на стопанството 
 • Илија Новачев, Слободанка Јакимова, Мица Танчева, Трајко Трајковски, Стојан Петковски, Деса Николова и Оливера Тодорова
 • Претпријатие „КОЦЕ МЕТАЛЕЦ„
 • Фабрика „ЕВРОПА“
 • Фабрика „ПРОГРЕС“
 • Монтажно претпријатие „ТОПЛОВОД“  
од областа на физичката и техничката култура 
 • Антонија Николовска
 • Ристо Марковски
 • Спортско друштво „ВАРДАР“
 • Радио аматерски клуб „МЛАД ТЕХНИЧАР„
 • Училишно друштво за физичка култура „НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА-ДУЊА“   
 • Клуб на млади техничари при ОУ „БРАЌА РИБАР“  

Горе

 

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13221467