MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Добитници на награди „13 Ноември“

 

___________________________________________________________________
 
 
 
1973 година
 
од областа на науката 
 • Гајчо Пантонџиев
 • Владо Ивановски
 • Ристо Поплазаров
 • ИНСТИТУТ ЗА ФОЛКЛОР  
од областа на уметноста 
 • Методија Ивановски – Менде
 • Илија Милчин
 • Иван Чаповски
 • Мишо Самоиловски
 • ДОМ НА КУЛТУРА НА ГРАДЕЖНИТЕ РАБОТНИЦИ
 • КУД „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ „
 • Работнички универзитет „КОЧО РАЦИН „  
од областа на стопанството 
 • Тихомир Данаиловски, Џемаил Касуми, Бранко Данаиловски, Садри Сабхаси, Гино Данаиловски, Семет Џемаили, Владо Филиповски, Стојан Стојановски, Ристо Темелковски, Гроздан Трајковски
 • „ АЛКАЛОИД „ – Скопје
 • КООРДИНАЦИОНЕН ОДБОР ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА СКОПЈЕ
 • „ АЛУМИНА “ – одделение за процесна теџнологија и инвестиции
 • Фабрика за автобуси „ 11 ОКТОМВРИ “
 • ГП „ ИЛИНДЕН “  
од областа на образованието и воспитувањето 
 • Павлина Манева
 • Љубица Ковачева
 • Злате Поповски
 • Атанас Пендовски
 • Гимназија „ НИКОЛА КАРЕВ “
 • ОУ „ ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“
 • ОУ „ ВАСИЛ ГЛАВИНОВ “
 • Детска установа „ ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ “  
од областа на публицистиката 
 • Иван Томовски и Милан Николиќ 
од областа на општествените активности
 • ГРАДСКИ ОДБОР НА СОЈУЗОТ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА БОРЦИТЕ ОД НОБ  
од областа на физичката и техничката култура 
 • Душко Ангеловски
 • Владимир Богоевски
 • Слободан Арсовски
 • Одбојкарси клуб „ ВАРДАР “
 • Аеро клуб „ЈУРИЈ ГАГАРИН “
 • Клуб на млади техничари и природњаци при ОУ „НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА – ДУЊА“
 • Училишно друштво на физичка култура на ОУ„ НАУМ НАУМОВСКИ- БОРЧЕ“
 • Училишно друштво за физичка култура на ОУ„ МОША ПИЈАДЕ “  

Горе

 

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13221670