MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Паркови и зеленило
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ”ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО”
 
 
Јавното Претпријатие ”Паркови и зеленило” е најстаро претпријатие во земјава кое се занимава со зеленилото во сите негови видови и појавни облици..
ЈП ”Паркови и зеленило” во сегашната структура е основано од страна на Градот Скопје и делува како самостојно претпријатие од 1 јануари 1993 година, по дезинтеграција на ЈКП ”Комуналец”.
Тоа како јавно претпријатие, се грижи за одржување и развој на зеленилото во градот, како сложена работна задача која бара финансиски средства и ангмажман на обучени, професионални и квалитетни стручни кадри од оваа област.     
Вкупната зелена површина на Градот, за која е одговорно ЈП ”Паркови и зеленило”, изнесува 51.110.295м2,од кои градското зеленило опфаќа површина од 3.784.295, а вонградско зеленило површина од 47.326.000.                        
                                                                                   
Адреса:Бул.Илинденска бб 1001 
Телефон:02 30 62 293                                                               
Телефон:02 30 70 112/02 30 64 688                                                        
факс:02 30 70 115                                                                                      
Поштенски Фах:437
e-mail:parkovi@t-home.mk   
интернет портал: www.parkovi.com.mk

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 11774187