MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Факти

 

ПЛАНИНИ
 • Водно со врвот Крстовар (1.066м)
 • Масивот Јакупица-Караџица со врвот Солунска Глава-Мокро (2.450м) и Убава (2.533м) 
 • Осој 1.506м
 • Жеден 1.260м
 • Скопска Црна Гора со врвот Рамно (1.561м)
РЕКИ
 • Вардар (извор от Вруток до вливот во Егејско Море - 410,5км)
 • Треска (130км)
 • Лепенец (65км)
 • Пчиња (136,4км)
 • Кадина Река (33,3км)
 • Маркова Река (29км)
 • Патешкака Река (понорница)
ВЕШТАЧКИ ЕЗЕРА
 •  Матка и Треска
КЛИСУРИ
 • Матка, Качаничка, Таорска, Жеденска, Дервенска и Бадарска
ПЕШТЕРИ
 • во кањонот на р. Треска
 • неколку кај Н. Брезница
 • под Солунска Глава
ГЛЕЧЕРСКИ ЕЗЕРА
 • Салаковски Езерца на планината Јакупица
ГЕОГРАФСКА ШИРИНА
 • 42о00' - северна географска ширина
ГЕОГРАФСКА ДОЛЖИНА
 • 21о26' - источна географска должина
НАДМОРСКА ВИСОЧИНА
 • Скопје е распространет на 1818 км2, 23 км во должина и 9км во широчина и се наоѓа на надморска височина од 245 метри
ПРОСЕЧНА ГОДИШНА ТЕМПЕРАТУРА
 • 13,5о56oF
ПРОСЕЧНО ДЕНОВИ СО МАГЛА
 • 74,1 дена 
ВРНЕЖИ ОД ДОЖД
 • просечно годишно 940мм/11 дена
БРОЈ НА ЖИТЕЛИ (Попис 2002 година)
 • Скопје - 506 926
 • Аеродром - 72 009
 • Бутел - 36 154
 • Гази Баба - 72 617  
 • Ѓорче Петров - 41 634
 • Карпош - 59 666 
 • Кисела Вода - 57 236
 • Сарај - 35 408
 • Центар - 45 412 
 • Чаир - 64 773 
 • Шуто Оризари - 22 017

 


| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13103885