MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Буџет и извештаи

 

 
Буџет на Град Скопје за 2018 година
Буџет на Град Скопје за 2018 година  
 
Буџет на Град Скопје за 2017 година  
Буџет на Град Скопје за 2017 година  
 
Годишна сметка на Град Скопје за 2016 година
Годишна сметка на Град Скопје за 2016 година
 

Ребаланс на буџет на Град Скопје за 2016 година  

Ребаланс на буџетот на Град Скопје јуни 2016 година  

 

Буџет на Град Скопје за 2016 година

Буџет на Град Скопје за 2016 година
 
 Годишна сметка на Град Скопје за 2015 година
Годишна сметка на Град Скопје за 2015 година
 

Буџет на Град Скопје за 2015 година

Буџет на Град Скопје за 2015 година
 
 Годишна сметка на Град Скопје за 2014 година
Годишна сметка на Град Скопје за 2014 година
 

Буџет на Град Скопје за 2014 година

Буџет на Град Скопје за 2014 година
Ребаланс на буџетот на Град Скопје за 2014 година
 
Годишна сметка на Град Скопје за 2013 година
Годишна сметка на Град Скопје за 2013 година
 

Буџет на Град Скопје за 2013 година

Буџет на Град Скопје за 2013 година
 
Годишна сметка и извештај на Град Скопје за 2012 година
Годишна сметка на Град Скопје за 2012 година
Годишен извештај на Град Скопје за 2012 година
 

Буџет на Град Скопје за 2012 година

Буџет на Град Скопје за 2012 година
 

Буџет на Град Скопје за 2011 година

Буџет на Град Скопје за 2011 година
 

Буџет на Град Скопје за 2010 година

Буџет на Град Скопје за 2010 година
 

Ребаланс на буџетот на Град Скопје за 2009

Ребаланс на буџетот на Град Скопје јуни 2009 година
 

Буџет на Град Скопје за 2009 година

Буџет на Град Скопје за 2009 година
Проекти во Основниот буџет на Град Скопје за 2009 година
 

Буџет на Град Скопје за 2008 година

Буџет на Град Скопје за 2008 година

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Биланс на капитални расходи

Биланс на тековни расходи
Буџетски расходи по функции на ЕЛС
Капитални проекти по функции на ЕЛС
Посебен дел
 

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 12233798