MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза  |  Полен
Администрација

Согласно член 6 од Одлука за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје, Градската администрација се организира во следните сектори, одделенија и Територијална противпожарна единица на Градот Скопје:

Секретар на Град Скопје
 
 
  • Одделение за буџетска координација;
  • Одделение за буџетска контрола;
  • Одделение за сметководство и плаќања; 
  • Одделение за утврдување и наплата на данок на промет, наследство и подарок; 
  • Одделение за утврдување и наплата на данок на имот;
  • Одделение за утврдување и наплата на даноци, такси и други надоместоци;
  • Одделение за присилна наплата. 
  • Одделение за норматива;
  • Одделение за правна заштита;
  • Одделение за поддршка на Советот на Град Скопје и Координативното тело на градоначалници. 
  • Одделение за планирање на локалниот економски развој;
  • Одделние за занаетчиство, угостителство и трговија;
  • Одделение за туризам.

4. Сектор за планирање и уредување на просторот

  • Одделение за просторно и урбанистичко планирање;
  • Одделение за уредување градежно земјиште
  • Одделение за изградба на инфраструктурни и капитални објекти;
  • Одделение за подготвителни работи, недвижен имот и постапка за експропријација на недвижности;
  • Одделение за комерцијални (капитални) објекти;
  • Одделение за техничка документација;
  • Одделение за имотно правни работи;
  • Одделение за урбана опрама.  
  • Одделение за комунални работи од областа на водоснабдувањето и одведувањето на урбаните отпадни води;
  • Одделение за комунални работи од областа на комуналната хигиена;
  • Одделение за комунални работи од областа на  одржување и користење на паркови и зеленило;
  • Одделение за други комунални работи.
  • Одделение за планирање и развој на сообраќајот;
  • Одделение за контрола на сообраќајна сигнализација и утврдени режими на сообраќај;
  • Одделение за издавање лиценци и дозволи во областа на сообраќајот.

 7. Сектор јавни дејности

  • Одделение за спорт;
  • Одделение за култура;
  • Одделение за социјална, детска и здравствена заштита.

8. Сектор за заштита на животната средина и природата

  • Одделение за квалитетот на амбиентниот воздух, заштита од бучава и нејонизирачко зрачење;
  • Одделение за заштита и спречување од загадување на водата, земјиштето и заштита на природата.
  • Одделение за меѓународна соработка;
  • Одделение за соработка и поддршка на здруженија на граѓани и фондации;
  • Одделение за европска интеграција. 
10. Сектор за информатички технологии и модернизација
  • Одделение за развој на информациониот систем на Град Скопје;
  • Одделение за географски информационен систем (ГИС);
  • Одделение за информатичко-комуникациската инфраструктура.
  • Одделение за координација на активностите на градоначалникот;
  • Одделение за односи со јавноста и информации за граѓаните.
  • Одделение за јавни набавки;
  • Одделение за стручни и стручно-административни работи;
  • Одделение за помошни работи.
  • Одделение за комунална инспекција;
  • Одделение за комунални редари; 
  • Одделение за инспекција за патен сообраќај и инспекција за патишта;
  • Одделение за даночна инспекција и инспекција за наплата на комунални и други такси;
  • Одделение за инспекциски надзор над вршењето на работите од другите надлежности на Градот Скопје.

14. Сектор за внатрешна ревизија

  • Одделение за внатрешна ревизија на администрацијата на Град Скопје;
  • Одделение за внатрешна ревизија на јавните претпријатија основани од Град Скопје;
  • Одделение за внатрешна ревизија на јавните установи основани од Град Скопје.

15. Сектор за образование

16. Територијална противпожарна единица на Градот Скопје

  • Центар „Автокоманда“;
  • Потцентар „Ѓорче Петров“;
  • Потцентар „Битпазар“;
  • Потцентар „Тафталиџе“;
  • Потцентар „Драчево“.

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 5942864
ティンバーランド ブーツ ティンバーランド ブーツ カスタム ティンバーランド ブーツ ホワイト ティンバーランド ブーツ メンズ ティンバーランド ブーツ メンズ 6インチ ティンバーランド ブーツ メンズ コーデ ティンバーランド ブーツ メンズ コーディネート ティンバーランド ブーツ メンズ サイズ ティンバーランド ブーツ メンズ 赤 ティンバーランド ブーツ メンズ 黒 ティンバーランド ブーツ メンズ 人気 ティンバーランド ブーツ メンズ 新作 ティンバーランド ブーツ レディース ティンバーランド ブーツ レディース コーディネート ティンバーランド ブーツ 登山 ティンバーランド ブーツ 店舗 ティンバーランドブーツ激安 ティンバーランド ブーツ 激安 ティンバーランド ブーツ 履き方 ティンバーランド ブーツ 通販 ティンバーランド ブーツ 限定 ティンバーランド ブーツ 着こなし ティンバーランド リュック ティンバーランド レディース ティンバーランド レディース アウトレット ティンバーランド レディース コーデ ティンバーランド レディース コーディネート ティンバーランド レディース スニーカー ティンバーランド レディース ヒール ティンバーランド レディース ピンク ティンバーランド レディース ブーツ ティンバーランド レディース ロールトップブーツ ティンバーランド レディース ロングブーツ ティンバーランド レディース 靴 ティンバーランド 白 ティンバーランド 店舗 ティンバーランド 激安 ティンバーランド激安通販 ティンバーランド 時計 ティンバーランド 手入れ ティンバーランド通販 ティンバーランド 通販 ティンバーランド 新作 ティンバーランド靴 ティンバーランド 靴 ティンバーランド 靴 アウトレット ティンバーランド 靴 サイズ ティンバーランド 靴 メンズ ティンバーランド 靴 レディース ティンバーランド 靴 白 ティンバーランド 靴 市原隼人 ティンバーランド 靴 夏 ティンバーランド 靴 折りたたみ Timberland 6インチ Timberland 6インチブーツ Timberland 6インチメンズ Timberland アウトレット Timberland アウトレット アウター Timberland アウトレット レディース Timberland アウトレット 店舗 Timberland カスタム Timberland キッズ Timberland コーディネート Timberland サイズ Timberland サンダル Timberland シューズ Timberland スニーカ Timberland スニーカー Timberland スニーカー ハイカット Timberland スニーカーブーツ Timberland スニーカーメンズ Timberland スニーカー メンズ Timberland スニーカー新作 Timberland デッキシューズ Timberland ファッション Timberland ブーツ Timberland ブーツ 73516 Timberland ブーツ カスタム Timberland ブーツ サイズ Timberland ブーツ ホワイト Timberland ブーツ メンズ Timberland ブーツ メンズ 6インチ Timberland ブーツ メンズ コーデ Timberland ブーツ メンズ コーディネート Timberland ブーツ メンズ サイズ Timberland ブーツ メンズ 赤 Timberland ブーツ メンズ 黒 Timberland ブーツ メンズ 人気 Timberland ブーツ メンズ 新作 Timberland ブーツ レディース Timberland ブーツ ロールトップ Timberland ブーツ 登山 Timberland ブーツ 店舗 Timberland ブーツ 黒 Timberland ブーツ激安 Timberland ブーツ 履き方 Timberland ブーツ 手入れ Timberland ブーツ 価格 Timberland ブーツ 通販 Timberland ブーツ 限定 Timberland ブーツ 着こなし Timberland リュック Timberland レディース ズームコービー8 ズームコービー9 ズームコービー コービー8 バッシュ コービー9 バッシュ ナイキ コービー8 ナイキ コービー9 バッシュ コービー8 バッシュ コービー9 ナイキ コービー ナイキズームコービー8 ナイキズームコービー9 コービー バッシュ ナイキ バッシュ コービー ナイキズームコービー バスケットシューズ コービー コービー バッシュ8 コービー バッシュ9 バッシュ コービー バッシュ ナイキ コービー コービー8システム ナイキ コービー8 システム ナイキ コービー9 システム バスケットボールシューズ コービー バスケットシューズ コービー8 バスケットシューズ コービー9 コービー バッシュ最新 ズームコービー8システム ズームコービー9システム バッシュ ズームコービー8 バッシュ ズームコービー9 zoom kobe 8 zoom kobe 9 コービー 8 コービー 9 ズームコービー7 ナイキズームコービー7 コービー バッシュ ナイキ コービー7 ナイキ コービー バッシュ コービー7 ズームコービー7エリート コービー7 評価 ズームコービー7 性能 エアズームコービー7 zoom kobe 7 ctr360 マエストリ ctr360 マエストリ4 ctr360 マエストリ3 ctr360 マエストリ2 NIKE ctr360 マエストリ ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 7 ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 9 マーキュリアル ヴェイパー 7 FG cr7 ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 8 マーキュリアル ヴェイパー 9 マーキュリアル ヴェイパー 8 マーキュリアル ヴェイパー 7 サッカー 香川 ナイキ トータル90 トータル90 新作 ナイキ ハイパーヴェノム ファントム
2014/12/11 21:46:13
http://www.kosplei.com Nike Free RunRalph Lauren Poloabercrombie femme